ตะกร้าหวายหูหิ้วทรงสูง

Code: 59-CL001
  • METERIAL
  • ตะกร้าหวาย กระเช้าหวาย ทรงหูหิ้วสูง ลายสานหวายตามขวา สลับสีดำ เหมาะสมำหรับจัดเป็นกระเช้าของขวัญ กระเช้าผลไม้


ตะกร้าหวายหูหิ้วทรงสูง

Quantity: 1

Sub Total

VAT

Please place an order 2-3 days in advance.

Similar Baskets

  • ตะกร้าหวายหูหิ้วทรงสูง
  • THB