Same Day Gift Delivery Quanlity Guarantee More than 300 Corporate customers

HOW TO PAY

CREDIT CARD PAYMENT

ลูกค้าสามารถชำระผ่านทาง
Payment Gate Omise ได้เลยค่ะ

ใส่ยอดชำระเงิน

BANK TRANSFER


ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี : 063-3-38006-6
ชื่อบัญชี : บจก.บาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย)ธนาคารไทยพานิช

เลขที่บัญชี : 079-2-37725-0
ชื่อบัญชี : บจก.บาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย)ธนาคารกรุงเทพ

เลขที่บัญชี : 135-4-82196-7
ชื่อบัญชี : บจก.บาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย)ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี : 053-0-16070-6
ชื่อบัญชี : บจก.บาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย)


ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี : 063-3-38006-6
ชื่อบัญชี : บจก.บาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย)


ธนาคารไทยพานิช

เลขที่บัญชี : 079-2-37725-0
ชื่อบัญชี : บจก.บาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย)


ธนาคารกรุงเทพ

เลขที่บัญชี : 135-4-82196-7
ชื่อบัญชี : บจก.บาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย)


ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี : 053-0-16070-6
ชื่อบัญชี : บจก.บาสเก็ตเทียร์ (ประเทศไทย)

แจ้งผลการชำระเงิน

ผ่านทาง LINE : @BASKETEER
ผ่านทาง Email : order@basketeer.co.th
โปรดระบุ Order Number ในกรณีสั่งซื้อผ่านหน้าเวบไซต์


INSTAGRAM INSPIRATION


บริการจัดส่ง!!
เก็บเงินปลายทาง
ชำระเงินได้หลายช่องทาง