วันที่และเวลาในการจัดส่ง

  •  Basketeer บริการจัดส่งกระเช้าของขวัญ ทุกวัน จันทร์- อาทิตย์ เวลาตั้งแต่ 7.00 น. – 24.00 น.
  • ลูกค้าที่ต้องการให้จัดส่งวันอาทิตย์ จะต้องทำการสั่งซื้อ ในวันเสาร์ก่อนเวลา 15.00 น.
  • ลูกค้าที่ต้องการจัดส่งหลังเวลา 20.00 น. คิดค่าบริการเพิ่ม 50 บาท

พื้นที่จัดส่ง

Basketeer บริการจัดส่งของขวัญทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยแบ่งเป็นพื้นที่ดังนี้

1.กรุงเทพฯและปริมณฑล เลือกจัดส่งแบบ Express Delivery หรือ Standard Delivery
2.พื้นที่ต่างจังหวัด สามารถจัดส่งโดยบริการ Standard Delivery 

1. จัดส่งด่วน (2 ชม.)

  • บริการจัดส่งกระเช้าโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัททีผ่านการอบรมการส่งกระเช้ามาโดยเฉพาะ
  • บริการจัดส่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง
  • ส่งแบบด่วนได้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ( นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ)
  • สามารถจัดส่งแบบ same day ได้ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่)
  • คิดค่าบริการตามระยะทาง เริ่มต้น 100 บาท

พื้นที่ที่สามารถจัดส่งสินค้าด่วนได้ในเขตปริมณฑล มีดังนี้

ปทุมธานี

อำเภอ ตำบล
อำเภอเมืองปทุมธานี บางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานี บ้านใหม่
อำเภอเมืองปทุมธานี บ้านกลาง
อำเภอเมืองปทุมธานี บ้านฉาง
อำเภอเมืองปทุมธานี บ้านกระแชง
อำเภอเมืองปทุมธานี บางขะแยง
อำเภอเมืองปทุมธานี บางคูวัด
อำเภอเมืองปทุมธานี บางหลวง
อำเภอเมืองปทุมธานี บางเดื่อ
อำเภอเมืองปทุมธานี บางพูด
อำเภอเมืองปทุมธานี บางพูน
อำเภอเมืองปทุมธานี บางกะดี
อำเภอเมืองปทุมธานี สวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี หลักหก
อำเภอคลองหลวง คลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง คลองสอง
อำเภอคลองหลวง คลองสาม
อำเภอคลองหลวง คลองสี่
อำเภอคลองหลวง คลองห้า
อำเภอคลองหลวง คลองหก
อำเภอคลองหลวง คลองเจ็ด
อำเภอธัญบุรี ประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรี บึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี รังสิต
อำเภอธัญบุรี ลำผักกูด
อำเภอธัญบุรี บึงสนั่น
อำเภอธัญบุรี บึงน้ำรักษ์
อำเภอหนองเสือ บึงบา
อำเภอหนองเสือ บึงบอน
อำเภอหนองเสือ บึงกาสาม
อำเภอหนองเสือ บึงชำอ้อ
อำเภอหนองเสือ หนองสามวัง
อำเภอหนองเสือ ศาลาครุ
อำเภอหนองเสือ นพรัตน์
อำเภอลาดหลุมแก้ว ระแหง
อำเภอลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
อำเภอลาดหลุมแก้ว คูบางหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว คูขวาง
อำเภอลาดหลุมแก้ว คลองพระอุดม
อำเภอลาดหลุมแก้ว บ่อเงิน
อำเภอลาดหลุมแก้ว หน้าไม้
อำเภอลำลูกกา คูคต
อำเภอลำลูกกา ลาดสวาย
อำเภอลำลูกกา บึงคำพร้อย
อำเภอลำลูกกา ลำลูกกา
อำเภอลำลูกกา บึงทองหลาง
อำเภอลำลูกกา ลำไทร
อำเภอลำลูกกา บึงคอไห
อำเภอลำลูกกา พืชอุดม
อำเภอสามโคก บางเตย
อำเภอสามโคก คลองควาย
อำเภอสามโคก สามโคก
อำเภอสามโคก กระแชง
อำเภอสามโคก บางโพธิ์เหนือ
อำเภอสามโคก เชียงรากใหญ่
อำเภอสามโคก บ้านปทุม
อำเภอสามโคก บ้านงิ้ว
อำเภอสามโคก เชียงรากน้อย
อำเภอสามโคก บางกระบือ
อำเภอสามโคก ท้ายเกาะ

นนทบุรี

อำเภอตำบล
อำเภอเมืองนนทบุรีสวนใหญ่
อำเภอเมืองนนทบุรีตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรีบางเขน
อำเภอเมืองนนทบุรีบางกระสอ
อำเภอเมืองนนทบุรีท่าทราย
อำเภอเมืองนนทบุรีบางไผ่
อำเภอเมืองนนทบุรีบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรีบางกร่าง
อำเภอเมืองนนทบุรีไทรม้า
อำเภอเมืองนนทบุรีบางรักน้อย
อำเภอบางกรวยวัดชลอ
อำเภอบางกรวยบางกรวย
อำเภอบางกรวยบางสีทอง
อำเภอบางกรวยบางขนุน
อำเภอบางกรวยบางขุนกอง
อำเภอบางกรวยบางคูเวียง
อำเภอบางกรวยมหาสวัสดิ์
อำเภอบางกรวยปลายบาง
อำเภอบางกรวยศาลากลาง
อำเภอบางใหญ่บางม่วง
อำเภอบางใหญ่บางแม่นาง
อำเภอบางใหญ่บางเลน
อำเภอบางใหญ่เสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่บางใหญ่
อำเภอบางใหญ่บ้านใหม่
อำเภอบางบัวทองโสนลอย
อำเภอบางบัวทองบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทองบางรักใหญ่
อำเภอบางบัวทองบางคูรัด
อำเภอบางบัวทองละหาร
อำเภอบางบัวทองลำโพ
อำเภอบางบัวทองพิมลราช
อำเภอบางบัวทองบางรักพัฒนา
อำเภอไทรน้อยไทรน้อย
อำเภอไทรน้อยราษฎร์นิยม
อำเภอไทรน้อยหนองเพรางาย
อำเภอไทรน้อยไทรใหญ่
อำเภอไทรน้อยขุนศรี
อำเภอไทรน้อยคลองขวาง
อำเภอไทรน้อยทวีวัฒนา
อำเภอปากเกร็ดปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ดบางตลาด
อำเภอปากเกร็ดบ้านใหม่
อำเภอปากเกร็ดบางพูด
อำเภอปากเกร็ดบางตะไนย์
อำเภอปากเกร็ดคลองพระอุดม
อำเภอปากเกร็ดท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ดเกาะเกร็ด
อำเภอปากเกร็ดอ้อมเกร็ด
อำเภอปากเกร็ดคลองข่อย
อำเภอปากเกร็ดบางพลับ
อำเภอปากเกร็ดคลองเกลือ

สมุทรปาการ

อำเภอ ตำบล
อำเภอเมืองสมุทรปราการ ปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำโรงเหนือ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ บางเมือง
อำเภอเมืองสมุทรปราการ ท้ายบ้าน
อำเภอเมืองสมุทรปราการ บางปูใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ แพรกษา
อำเภอเมืองสมุทรปราการ บางโปรง
อำเภอเมืองสมุทรปราการ บางปู
อำเภอเมืองสมุทรปราการ บางด้วน
อำเภอเมืองสมุทรปราการ บางเมืองใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ เทพารักษ์
อำเภอเมืองสมุทรปราการ ท้ายบ้านใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม่
อำเภอบางบ่อ บางบ่อ
อำเภอบางบ่อ บ้านระกาศ
อำเภอบางบ่อ บางพลีน้อย
อำเภอบางบ่อ บางเพรียง
อำเภอบางบ่อ คลองด่าน
อำเภอบางบ่อ คลองสวน
อำเภอบางบ่อ เปร็ง
อำเภอบางบ่อ คลองนิยมยาตรา
อำเภอบางพลี บางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี บางแก้ว
อำเภอบางพลี บางปลา
อำเภอบางพลี บางโฉลง
อำเภอบางพลี ราชาเทวะ
อำเภอบางพลี หนองปรือ
อำเภอพระประแดง ตลาด
อำเภอพระประแดง บางพึ่ง
อำเภอพระประแดง บางจาก
อำเภอพระประแดง บางครุ
อำเภอพระประแดง บางหญ้าแพรก
อำเภอพระประแดง บางหัวเสือ
อำเภอพระประแดง สำโรงใต้
อำเภอพระประแดง บางยอ
อำเภอพระประแดง บางกะเจ้า
อำเภอพระประแดง บางน้ำผึ้ง
อำเภอพระประแดง บางกระสอบ
อำเภอพระประแดง บางกอบัว
อำเภอพระประแดง ทรงคนอง
อำเภอพระประแดง สำโรง
อำเภอพระประแดง สำโรงกลาง
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ นาเกลือ
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ บ้านคลองสวน
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ แหลมฟ้าผ่า
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ปากคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ในคลองบางปลากด
อำเภอบางเสาธง บางเสาธง
อำเภอบางเสาธง ศีรษะจรเข้น้อย
อำเภอบางเสาธง ศีรษะจรเข้ใหญ่

2. การจัดส่งแบบมาตรฐาน

  • จัดส่งโดยใช้บริการจัดส่งของบริษัทขนส่งเอกชน Kerry
  • กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ระยะเวลาการจัดส่ง 1-2 วัน
  • ต่างจังหวัด ระยะเวลาการจัดส่ง 3-4 วัน
  • ค่าจัดส่งคิดตามน้ำหนัก,ขนาดกล่อง และพื้นที่จัดส่งปลายทาง
  • การจัดส่งกระเช้าผลไม้และเบอเกอรี่สำหรับต่างจังหวัด จะใช้บริการขนส่งแบบเย็น ซึ่งมีค่าบริการเพิ่ม 300 บาท
  • สามารถเช็คะของของขวัญที่จัดส่งได้ที่ http://th.kerryexpress.com/th/track/

3. รับที่ร้านค้า

ลูกค้าสามารถมารับกระเช้าที่สั่งที่ออฟฟิศ​ของ Basketeerได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หมายเหตุ
– ในกรณีที่ลูกค้าเลือกวิธีการจัดส่งแบบ Standard Delivery ทางBasketeer ไม่สามารถระบุเวลาการถึงของสินค้าให้ได้แน่นอน หลังจากทางร้านจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ทางBasketeerจะส่งเลข tracking number ให้ลูกค้าสามาถเช็คสถานะการจัดส่งได้ จากลิงค์ ดังต่อไปนี้ ติดตามสถานะการจัดส่งได้ที่ http://th.kerryexpress.com/th/track/ ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก http://th.kerryexpress.com/th/home/ 
การจัดส่งสินค้าทาง Kerry Express จะต้องมีชื่อผู้รับ เบอร์โทรที่ติดต่อได้ และ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ที่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนสั่งซื้อสินค้า หากลูกค้าพบว่าแจ้งที่อยู่ผู้รับ ,เบอร์โทรผิด ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ของBasketeerโดยด่วน 

-ระยะเวลาการจัดส่ง Kerry Express ตามปกติจะถึงผู้รับวันถัดจากวันที่ส่ง แต่ในบางพื้นที่ที่การเดินทางค่อนข้างยากหรืออยู่ค่อนข้างไกล อาจจะใช้เวลา 2-3 วัน กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ หรือโทรสอบถามสายด่วน Kerry Express โทร 1217