วันที่และเวลาในการจัดส่ง

 •  Basketeer บริการจัดส่งกระเช้าของขวัญ ทุกวัน จันทร์- อาทิตย์ เวลาตั้งแต่ 7.00 น. – 24.00 น.
 • ลูกค้าที่ต้องการให้จัดส่งวันอาทิตย์ จะต้องทำการสั่งซื้อ ในวันเสาร์ก่อนเวลา 15.00 น.
 • ลูกค้าที่ต้องการจัดส่งหลังเวลา 20.00 น. คิดค่าบริการเพิ่ม 50 บาท

พื้นที่จัดส่ง

Basketeer บริการจัดส่งของขวัญทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยแบ่งเป็นพื้นที่ดังนี้

1.กรุงเทพฯและปริมณฑล เลือกจัดส่งแบบ Express Delivery หรือ Standard Delivery
2.พื้นที่ต่างจังหวัด สามารถจัดส่งโดยบริการ Standard Delivery 

1. จัดส่งด่วน (2 ชม.)

 • บริการจัดส่งกระเช้าโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัททีผ่านการอบรมการส่งกระเช้ามาโดยเฉพาะ
 • บริการจัดส่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง
 • ส่งแบบด่วนได้เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ( นนทบุรี , ปทุมธานี , สมุทรปราการ)
 • สามารถจัดส่งแบบ same day ได้ (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่)
 • คิดค่าบริการตามระยะทาง เริ่มต้น 100 บาท

พื้นที่ที่สามารถจัดส่งสินค้าด่วนได้ในเขตปริมณฑล มีดังนี้

ปทุมธานี

อำเภอตำบล
อำเภอเมืองปทุมธานีบางปรอก
อำเภอเมืองปทุมธานีบ้านใหม่
อำเภอเมืองปทุมธานีบ้านกลาง
อำเภอเมืองปทุมธานีบ้านฉาง
อำเภอเมืองปทุมธานีบ้านกระแชง
อำเภอเมืองปทุมธานีบางขะแยง
อำเภอเมืองปทุมธานีบางคูวัด
อำเภอเมืองปทุมธานีบางหลวง
อำเภอเมืองปทุมธานีบางเดื่อ
อำเภอเมืองปทุมธานีบางพูด
อำเภอเมืองปทุมธานีบางพูน
อำเภอเมืองปทุมธานีบางกะดี
อำเภอเมืองปทุมธานีสวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานีหลักหก
อำเภอคลองหลวงคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวงคลองสอง
อำเภอคลองหลวงคลองสาม
อำเภอคลองหลวงคลองสี่
อำเภอคลองหลวงคลองห้า
อำเภอคลองหลวงคลองหก
อำเภอคลองหลวงคลองเจ็ด
อำเภอธัญบุรีประชาธิปัตย์
อำเภอธัญบุรีบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรีรังสิต
อำเภอธัญบุรีลำผักกูด
อำเภอธัญบุรีบึงสนั่น
อำเภอธัญบุรีบึงน้ำรักษ์
อำเภอหนองเสือบึงบา
อำเภอหนองเสือบึงบอน
อำเภอหนองเสือบึงกาสาม
อำเภอหนองเสือบึงชำอ้อ
อำเภอหนองเสือหนองสามวัง
อำเภอหนองเสือศาลาครุ
อำเภอหนองเสือนพรัตน์
อำเภอลาดหลุมแก้วระแหง
อำเภอลาดหลุมแก้วลาดหลุมแก้ว
อำเภอลาดหลุมแก้วคูบางหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้วคูขวาง
อำเภอลาดหลุมแก้วคลองพระอุดม
อำเภอลาดหลุมแก้วบ่อเงิน
อำเภอลาดหลุมแก้วหน้าไม้
อำเภอลำลูกกาคูคต
อำเภอลำลูกกาลาดสวาย
อำเภอลำลูกกาบึงคำพร้อย
อำเภอลำลูกกาลำลูกกา
อำเภอลำลูกกาบึงทองหลาง
อำเภอลำลูกกาลำไทร
อำเภอลำลูกกาบึงคอไห
อำเภอลำลูกกาพืชอุดม
อำเภอสามโคกบางเตย
อำเภอสามโคกคลองควาย
อำเภอสามโคกสามโคก
อำเภอสามโคกกระแชง
อำเภอสามโคกบางโพธิ์เหนือ
อำเภอสามโคกเชียงรากใหญ่
อำเภอสามโคกบ้านปทุม
อำเภอสามโคกบ้านงิ้ว
อำเภอสามโคกเชียงรากน้อย
อำเภอสามโคกบางกระบือ
อำเภอสามโคกท้ายเกาะ

นนทบุรี

อำเภอตำบล
อำเภอเมืองนนทบุรีสวนใหญ่
อำเภอเมืองนนทบุรีตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรีบางเขน
อำเภอเมืองนนทบุรีบางกระสอ
อำเภอเมืองนนทบุรีท่าทราย
อำเภอเมืองนนทบุรีบางไผ่
อำเภอเมืองนนทบุรีบางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรีบางกร่าง
อำเภอเมืองนนทบุรีไทรม้า
อำเภอเมืองนนทบุรีบางรักน้อย
อำเภอบางกรวยวัดชลอ
อำเภอบางกรวยบางกรวย
อำเภอบางกรวยบางสีทอง
อำเภอบางกรวยบางขนุน
อำเภอบางกรวยบางขุนกอง
อำเภอบางกรวยบางคูเวียง
อำเภอบางกรวยมหาสวัสดิ์
อำเภอบางกรวยปลายบาง
อำเภอบางกรวยศาลากลาง
อำเภอบางใหญ่บางม่วง
อำเภอบางใหญ่บางแม่นาง
อำเภอบางใหญ่บางเลน
อำเภอบางใหญ่เสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่บางใหญ่
อำเภอบางใหญ่บ้านใหม่
อำเภอบางบัวทองโสนลอย
อำเภอบางบัวทองบางบัวทอง
อำเภอบางบัวทองบางรักใหญ่
อำเภอบางบัวทองบางคูรัด
อำเภอบางบัวทองละหาร
อำเภอบางบัวทองลำโพ
อำเภอบางบัวทองพิมลราช
อำเภอบางบัวทองบางรักพัฒนา
อำเภอไทรน้อยไทรน้อย
อำเภอไทรน้อยราษฎร์นิยม
อำเภอไทรน้อยหนองเพรางาย
อำเภอไทรน้อยไทรใหญ่
อำเภอไทรน้อยขุนศรี
อำเภอไทรน้อยคลองขวาง
อำเภอไทรน้อยทวีวัฒนา
อำเภอปากเกร็ดปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ดบางตลาด
อำเภอปากเกร็ดบ้านใหม่
อำเภอปากเกร็ดบางพูด
อำเภอปากเกร็ดบางตะไนย์
อำเภอปากเกร็ดคลองพระอุดม
อำเภอปากเกร็ดท่าอิฐ
อำเภอปากเกร็ดเกาะเกร็ด
อำเภอปากเกร็ดอ้อมเกร็ด
อำเภอปากเกร็ดคลองข่อย
อำเภอปากเกร็ดบางพลับ
อำเภอปากเกร็ดคลองเกลือ

สมุทรปาการ

อำเภอตำบล
อำเภอเมืองสมุทรปราการปากน้ำ
อำเภอเมืองสมุทรปราการสำโรงเหนือ
อำเภอเมืองสมุทรปราการบางเมือง
อำเภอเมืองสมุทรปราการท้ายบ้าน
อำเภอเมืองสมุทรปราการบางปูใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการแพรกษา
อำเภอเมืองสมุทรปราการบางโปรง
อำเภอเมืองสมุทรปราการบางปู
อำเภอเมืองสมุทรปราการบางด้วน
อำเภอเมืองสมุทรปราการบางเมืองใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการเทพารักษ์
อำเภอเมืองสมุทรปราการท้ายบ้านใหม่
อำเภอเมืองสมุทรปราการแพรกษาใหม่
อำเภอบางบ่อบางบ่อ
อำเภอบางบ่อบ้านระกาศ
อำเภอบางบ่อบางพลีน้อย
อำเภอบางบ่อบางเพรียง
อำเภอบางบ่อคลองด่าน
อำเภอบางบ่อคลองสวน
อำเภอบางบ่อเปร็ง
อำเภอบางบ่อคลองนิยมยาตรา
อำเภอบางพลีบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลีบางแก้ว
อำเภอบางพลีบางปลา
อำเภอบางพลีบางโฉลง
อำเภอบางพลีราชาเทวะ
อำเภอบางพลีหนองปรือ
อำเภอพระประแดงตลาด
อำเภอพระประแดงบางพึ่ง
อำเภอพระประแดงบางจาก
อำเภอพระประแดงบางครุ
อำเภอพระประแดงบางหญ้าแพรก
อำเภอพระประแดงบางหัวเสือ
อำเภอพระประแดงสำโรงใต้
อำเภอพระประแดงบางยอ
อำเภอพระประแดงบางกะเจ้า
อำเภอพระประแดงบางน้ำผึ้ง
อำเภอพระประแดงบางกระสอบ
อำเภอพระประแดงบางกอบัว
อำเภอพระประแดงทรงคนอง
อำเภอพระประแดงสำโรง
อำเภอพระประแดงสำโรงกลาง
อำเภอพระสมุทรเจดีย์นาเกลือ
อำเภอพระสมุทรเจดีย์บ้านคลองสวน
อำเภอพระสมุทรเจดีย์แหลมฟ้าผ่า
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ปากคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ในคลองบางปลากด
อำเภอบางเสาธงบางเสาธง
อำเภอบางเสาธงศีรษะจรเข้น้อย
อำเภอบางเสาธงศีรษะจรเข้ใหญ่

2. การจัดส่งแบบมาตรฐาน

 • จัดส่งโดยใช้บริการจัดส่งของบริษัทขนส่งเอกชน Kerry
 • กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ระยะเวลาการจัดส่ง 1-2 วัน
 • ต่างจังหวัด ระยะเวลาการจัดส่ง 3-4 วัน
 • ค่าจัดส่งคิดตามน้ำหนัก,ขนาดกล่อง และพื้นที่จัดส่งปลายทาง
 • การจัดส่งกระเช้าผลไม้และเบอเกอรี่สำหรับต่างจังหวัด จะใช้บริการขนส่งแบบเย็น ซึ่งมีค่าบริการเพิ่ม 300 บาท
 • สามารถเช็คะของของขวัญที่จัดส่งได้ที่ http://th.kerryexpress.com/th/track/

3. รับที่ร้านค้า

ลูกค้าสามารถมารับกระเช้าที่สั่งที่ออฟฟิศ​ของ Basketeerได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หมายเหตุ
– ในกรณีที่ลูกค้าเลือกวิธีการจัดส่งแบบ Standard Delivery ทางBasketeer ไม่สามารถระบุเวลาการถึงของสินค้าให้ได้แน่นอน หลังจากทางร้านจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ทางBasketeerจะส่งเลข tracking number ให้ลูกค้าสามาถเช็คสถานะการจัดส่งได้ จากลิงค์ ดังต่อไปนี้ ติดตามสถานะการจัดส่งได้ที่ http://th.kerryexpress.com/th/track/ ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้จาก http://th.kerryexpress.com/th/home/ 
การจัดส่งสินค้าทาง Kerry Express จะต้องมีชื่อผู้รับ เบอร์โทรที่ติดต่อได้ และ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ที่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนสั่งซื้อสินค้า หากลูกค้าพบว่าแจ้งที่อยู่ผู้รับ ,เบอร์โทรผิด ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ของBasketeerโดยด่วน 

-ระยะเวลาการจัดส่ง Kerry Express ตามปกติจะถึงผู้รับวันถัดจากวันที่ส่ง แต่ในบางพื้นที่ที่การเดินทางค่อนข้างยากหรืออยู่ค่อนข้างไกล อาจจะใช้เวลา 2-3 วัน กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดจากเจ้าหน้าที่ หรือโทรสอบถามสายด่วน Kerry Express โทร 1217