จัดส่งแบบ Express Delivery

กรณีเช็คสถานะการจัดส่งอย่างเดียว กรอกเฉพาะ Order Number
กรณีต้องการดูภาพการจัดส่ง รบกวนกรอกทั้ง Order Number และ เบอร์โทรผู้สั่ง

*กรอกตัวเลขอย่างเดียว โดยไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
*เบอร์โทรศัพท์ในประเทศไทย ตัวอย่างการกรอก 0990001111
*เบอร์โทรศัพท์ต่างประเทศ กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ โดยตัดสัญลักษณ์ + หรือสัญลักษ์อื่นๆ ออก

กรณีไม่สามารถ เช็คสถานะการจัดส่งได้ สามารถติดต่อ Customer Service Team ได้ที่

จัดส่งต่างจังหวัด

สำหรับลูกค้าที่จัดส่งต่างจังหวัด ทาง Basketeer ทำการจัดส่งผ่านทาง Kerry Express

ลูกค้าสามารถนำเลข Tracking Number เช็คกับลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ